Vil være yd­myk

Kurt Mos­vold, in­ves­tor

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Den ene rø­ve­ren

Det må være han rø­ve­ren som var kors­fes­tet ved si­den av Je­sus – han som ba Je­sus hus­ke ham når han kom i sitt rike. Jeg opp­sø­ker krist­ne fel­les­skap og tro­en for å fin­ne in­spi­ra­sjon til å leve et bed­re liv enn jeg el­lers vil­le gjort. Da har jeg noe fel­les med den rø­ve­ren. Han var yd­myk. Det vil også jeg gjer­ne være – selv om jeg ikke all­tid kla­rer det. El­lers er Pe­ter et for­bil­de og en trøst. Hel­ler ikke han nåd­de opp da det vir­ke­lig gjaldt, men han kan jeg ikke sam­men­lik­ne meg med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.