Den dype kjær­lig­he­ten

He­le­ne Bøks­le, ar­tist

Faedrelandsvennen - - PÅSKEEKSTRA -

Litt av alle

Jeg kan kjen­ne meg igjen i ele­men­ter i nes­ten alle de per­sone­ne som står om­talt. Jeg kan tvi­le, jeg kan for­nek­te, kjen­ne frykt og angst. Den sor­gen noen opp­lev­de, kan jeg kjen­ne meg igjen i, men også i gle­den i den dype kjær­lig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.