Vur­de­rer krav etter lete­ak­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Po­li­ti­et un­der­sø­ker om 37-årin­gen som ble meldt sav­net da en båt ble fun­net i fjæ­ra ved Finn­øy i Ro­ga­land for en må­ned si­den, for­svant av egen fri vil­je. Den 37 år gam­le man­nen duk­ket ny­lig opp på en bar i Sogn og Fjor­da­ne etter å ha vært sav­net i en må­neds tid. Han kan bli holdt øko­no­misk an­svar­lig for den om­fat­ten­de lete­ak­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.