Brann­til­løp på syke­hu­set

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MADS OMMUNDSEN

●● Klok­ka 13.04 tirs­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om brann­til­løp ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

– Det var et brann­til­løp på psy­kia­trisk av­de­ling. Nød­eta­te­ne er på ste­det, meld­te ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Brann­til­lø­pet ble raskt sluk­ket og in­gen kom iføl­ge ope­ra­sjons­le­der til ska­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.