Fant igjen stjå­let laste­bil ved barne­sko­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

En laste­bil ble tirs­dag mor­gen meldt stjå­let fra en be­drift i Foss­bekk.

Laste­bi­len ble se­ne­re fun­net for­latt ved Borke­da­len sko­le. En po­liti­pa­trul­je ble sendt til ste­det for å fore­ta åsteds­un­der­sø­kel­se.

Det var be­drif­ten Si­bel­co nor­dic som dri­ver med for­ed­ling av mi­ne­ra­ler, som ei­er laste­bi­len. Pro­duk­sjons­sjef Roy Tho­mas­sen i be­drif­ten for­tel­ler at laste­bi­len stod in­ne­låst på et la­ger, og at den el­ler de som stjal den, har brutt opp fle­re lå­ser for å kom­me inn til den.

Det er snakk om en mel­lom­stor laste­bil på 5,5 tonn.

– Vi har en stund vært pla­get av hær­verk som tag­ging og små­ty­ve­ri­er og mis­ten­ker at det er ung­dom­mer som står bak ty­ve­ri­et. Når det blir snakk om ty­ve­ri av bi­ler, er det ikke len­ger bare rampe­stre­ker, sier Roy Tho­mas­sen.

Barne­sko­len der laste­bi­len ble fun­net, lig­ger om­kring én kilo­me­ter fra be­drif­ten der den ble stjå­let.

FOTO: MORTEN BOSWARA

Det var den­ne laste­bi­len som ble stjå­let og fun­net for­latt ved Borke­da­len sko­le i går for­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.