Att­fø­rings­til­bu­de­ne blir svek­ket

Faedrelandsvennen - - MENING -

Da­gens re­gje­ring sat­te i 2014 sto­re de­ler av att­fø­rings­fel­tet ut på an­bud.

●● Det gjaldt til­tak for å av­kla­re ar­beids­ev­nen til per­soner som sli­ter med å kom­me inn el­ler bli væ-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.