10 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

19. April 2007

●● Jean P. Adri­ans­sens i Man­dal må ha sør­lands­re­kord i å ven­te på båt­plass: 27 år. – Jeg er selv­sagt både opp­gitt og lei av at det snart er gått 30 år uten at jeg har fått båt­plass, med­gir man­da- lit­ten. Men man­ge med ham ven­ter. Enn ringe­run­de til kyst­kom­mu­ne­ne langs Sø­rør­lands­kys­ten for­tel­ler om 2100 som ven­ter nter på båt­plass. Og ven­ter og ven­ter. Men nep­pe noen har ven­tet så len­ge som Adri­ans­sens.sens. – Jeg har ven­tet helt si­den 1980 på å få plass til min båt, sier han. Tid­li­ge­re har han leid eid plass både i Søg­ne og Lin­des­nes, men etter­hver­tert ble det for tung­vint. Nå har han en mid­ler­ti­digg plass ved Sjø­san­den Næ­rings­park. Og han har li­ten ten tro på at han får fast plass de nær­mes­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.