50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

19. April 1967

●● De mal­trak­ter­te li­ke­ne av to pi­ker, åtte og ti år gam­le, ble i går kveld fun­net i nær­he­ten av lands­byen Be­eham i Berks­hi­re i Eng­land. Po­li­ti­et opp­lys­te at pi­ke­ne ty­de­lig­vis var myr­det. Lands­byen, som har en be­folk­ning på 500, var skue­plass for et mord i ok­to­ber i fjor da det nak­ne li­ket av den 17 år gam­le barne­plei­ers­ken Yo­lan­de Wad­ding­ton ble fun­net nær en bonde­gård.g Om­kring 30 kilo­me­ter unna ble den 14 år gam­le Ruth Brad­bury skutt og drept 29. mars i år. Bare noen få kilo­me­ter fra skog­hol­tet der Ruth døde, lig­ger Bro­ad­moor, Stor­bri­tan­nias størs­te asyl for sinns­syke e kri­mi­nel­le. Det er imid­ler­tid ikke ke meldt om fra­væ­ren­de pa­si­en­ter nat­ten hun ble drept.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.