Mes­si jak­ter mål nr 500 for Barcelona

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Barcelona hå­per Lio­nel Mes­si kan tryl­le fram nok et mes­ter­li­ga­mi­ra­kel når Ju­v­en­tus kom­mer på be­søk. Stor­stjer­nen kan i kveld run­de 500 mål for klub­ben i tel­len­de kam­per.

Ar­gen­ti­ne­ren er to sco­rin­ger unna mile­pæ­len. Tar man med lands­kam­per og tre­nings­kam­per er Mes­si al­le­re­de oppe i 583 mål si­den 2003.

29-årin­gen slo Barcelona-re­kor­den da han pas­ser­te Cé­sar Ro­drí­guez’ 243 sco­rin­ger for fem år si­den.

Barcelona tar i kveld imot Ju­v­en­tus vel vi­ten­de om at se­son­gen kan være så godt som over i lø­pet av fire da­ger. Etter ka­ta­la­ner­nes for­søk på nok en mi­ra­ku­løs snu­ope­ra­sjon i mes­ter­liga­en, ven­ter se­rie­le­der Re­al Mad­rid i El Clá­si­co på San­tia­go Ber­na­béu søn­dag.

Kla­rer ikke Barcelona å snu 0-3-ta­pet for Ju­v­en­tus og i til­legg ryke for Re­al i La Li­ga, vil stor­klub­ben kun ha en cup­fi- na­le mot Alavés igjen å spil­le for.

Luis En­ri­que vars­ler et su­per­of­fen­sivt hjemme­lag på Camp Nou.

– Vi kan spil­le med så man­ge som åtte an­gri­pe­re mot Ju­v­en­tus uten at det vil være en ri­si­ko, for vi har ikke noe å tape. Vi har all­tid vært kjent for å ha en of­fen­siv fi­lo­so­fi, så ak­ku­rat det blir ikke et pro­blem, sier Barcelona-tre­ne­ren som gir seg ved se­song­slutt.

Kata­la­ner­ne sto for ti­de­nes snu­ope­ra­sjon i mes­ter­liga­en i åtte­dels­fi­na­len. Da tap­te Barcelona 0-4 borte mot Pa­ris Saint-ger­main, men vant 6-1 i re­tur­kam­pen. Luis En­ri­que hå­per på nok en ma­gisk kveld i egen stor­stue.

Ju­v­en­tus blir en har­de­re nøtt å knek­ke. Den ita­li­ens­ke stor­klub­ben har kun slup­pet inn to mål i mes­ter­liga­en den­ne se­son­gen. Å sco­re minst tre mål på Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gris mann­skap blir en enorm ut­ford­ring selv for ver­dens bes­te an­greps­rek­ke.

FOTO: MANU FERNANDEZ

Lio­nel Mes­si har sco­ret 498 mål i Barcelona-drak­ta. I kveld kan han run­de mile­pæ­len på 500 mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.