Kjem­per med sjok­ket

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Borus­sia Dort­mund-spil­ler­ne job­ber hardt med å leg­ge for­ri­ge ukes skrekk­epi­so­de bak seg. I kveld står mes­ter­liga­even­ty­ret på spill.

Tre eks­plo­sjo­ner gikk av uten­for spil­ler­bus­sen foran den førs­te kvart­fi­nale­kam­pen i mes­ter­liga­en mot Mona­co sist tirs­dag. Dort­mund-pro­fi­len Marc Bar­t­ra på­dro seg brudd i hånd­led­det og måt­te ope­re­res et­ter at glass-splin­ter og me­tall­bi­ter ble blåst inn i bus­sen.

Kam­pen ble ut­satt i ett døgn, men ar­re­ne an­sla­get har etter­latt seg tar at­skil­lig leng­re tid å lege. De hand­ler om mye mer enn for­svars­spil­ler Bar­t­ras bruk­ne hånd­ledd.

– Jeg våk­ner hver enes­te natt. Uten noen grunn, er jeg plut­se­lig lys vå­ken av skrekk. De­ret­ter kla­rer jeg ik­ke sov­ne igjen, men fø­ler på let­tel­sen over å være hjem­me i min egen seng, sier Dort­munds sveit­sis­ke keeper Ro­man Bür­ki til avi­sen Der Bund.

In­gen er så langt på­gre­pet for å stå bak eks­plo­sjo­ne­ne. Én mis­tenkt mann er løs­latt, og fle­re for­søk på å ta på seg skyl­den for an­gre­pet har ik­ke vist seg spe­si­elt over­be­vi­sen­de.

Dort­mund-spil­ler­ne end­te opp med å tape den førs­te kvart­fi­na­len mot Mona­co 2-3 på hjemme­bane. Ons­dag skal det tys­ke la­get for­sø­ke å snu det re­sul­ta­tet i det lil­le fyrste­døm­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.