FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

Oddmund Hæ­ge­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer hjer­te­ligst med 90 års­da­gen! Hil­sen "Ag­ga", barn, svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn.

5 år

Jo­nat­han Ha

sund, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for su­per­hel­ten vår Jo­nat­han Ha­sund, som blir 5 år i dag. Vi er utro­lig glad i deg. Du er kjempe­kul! Gle­der oss til burs­dags­fest! Stor klem fra Sunni­va, Ida Mar­ti­ne, Mam­ma og Pap­pa.

12 år

Ei­vind Jo­han­n­es Holm­vik Jen­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 12-års da­gen! Du er om­sorgs­full, mor­som og har ver­dens her­ligs­te lat­ter. Vi er så gla­de i deg og øns­ker deg alt godt. Stor hil­sen fra mam­ma, JanSi­gurd og Una.

4 år

Ru­fael Heb­te­ger­gish, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ru­fael, som fyl­ler 4 år i dag, tors­dag 20. april. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­ring­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

10 år

Kris­ti­ne Lar­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår spre­ke, om­sorgs­ful­le og fine Kris­ti­ne som fyl­ler 10 år 20. april! Gra­tu­le­rer med da­gen og hå­per du får en fin fei­ring. Stor klem fra lille­søs­ter Ane, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ca­mil­la Jer­kø Grei­bes­land, Ven­ne­sla. Kjæ­re Ca­mil­la. Gra­tu­le­rer så mye med 3-års­da­gen. Du er ei tøy­se­te jen­te med mye godt hu­mør. Vi er vel­dig gla­de i deg. Burs­dags­klem­mer fra far­far, far­mor og tan­te.

8 år

Sunni­va Her­man­sen Bo­mann, Kris­tian­sand. Hur­ra hur­ra for vår fan­tas­tis­ke Sunni­va som fyl­ler 8 år ons­dag 19. april. Du er god som gull og vi er så glad for å ha ak­ku­rat DEG. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og lille­bror Søl­ve.

3 år

Mar­kus Sva­ba Ih­me, Man­dal. Tre gan­ger hipp hur­ra for gull­gut­ten Mar­kus som fyl­ler 3 år i dag. Vi els­ker deg så høyt. Du er en su­per­gutt som gir oss så mye gle­de. Kos og kjempe­klem fra mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

6 år

Ma­ri Sang­vik, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Ma­ri Sang­vik som fyl­ler 6 år 20. april Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

2 år

Jo­nas Tam­bi­ni, Søg­ne. Tors­dag 20. April fyl­ler sjar­mø­ren vår al­le­re­de to år. Vi gle­der oss til å fei­re deg med fa­mi­lie til Søn­dag. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen gut­ten vår, hil­sen mam­ma og pap­pa.

6 år

Lyk­ke Sel­nes, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Lyk­ke, som fyl­ler 6 år i dag, tors­dag 20. april. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

2 år

Ti­gist Mus­sie Ghe­zu, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ti­gist, som fyl­ler 2 år i dag tors­dag 20. april. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage bispe­gra.

5 år

Jo­nat­han Ha­sund, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den bli­de og snil­le Jo­nat­han som fyl­ler 5 år tors­dag 20. april. En­de­lig er da­gen her som du har ven­tet på. man­ge klem­mer fra beste­mor og beste­far i Ven­ne­sla.

2 år

Mar­kus Stand­berg John­sen, Kris­tian­sand. I dag 20. april fyl­ler ver­dens bes­te Mar­kus 2 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Du er en fan­tas­tisk smi­len­de og blid gutt som vi er så uen­de­lig glad i. Man­ge klem­mer fra Ma­lin, mam­ma og pap­pa.

5 år

Ada Bar­ken , Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år tors­dag den

20. april. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

2 år

Oli­via Bordøy Efte­støl. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen vår lil­le sol­strå­le. Vi er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.