fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Ha­rald Terje­sen, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen! Stor klem fra olde­barn, barne­barn, svi­ger­barn og Hans Tore, Tu­rid og Øystein.

1 år

Lud­vig Ros­åsen

Terje­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Lud­vig Ros­åsen Terje­sen som fyl­ler 1 år i dag :) Du er en skjønn gutt som sprer mye glede. Burs­dags­klem fra on­kel Da­ni­el, tan­te Juni og on­kel Mar­cus, Mor og Far.

60 år

Eli Met­te Rat­hHans­sen. Hipp Hipp Hur­ra for vår spre­ke venn­in­ne Eli Met­te Rat­hHans­sen som fyl­ler 60 år i dag den 25. april. Hil­sen fra An­ne Britt og venn­in­ne­ne dine på top­pen av Slett­heia.

1 år

San­der Jomaas, Kris­tian­sand. Søn­dag 16. april fyl­te glad­gut­ten vår 1 år. Du er en nys­gjer­rig li­ten sjar­mør og smi­ler til alle du mø­ter. Vi er stol­te og vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

30 år

André Ise­fjær, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 30-års­da­gen, André. Hå­per du får en flott dag sam­men med jen­te­ne dine. Hil­sen Chris­tof­fer, mam­ma og pap­pa. Kol­le­ga­er dine i Schib­sted Distri­bu­sjon hil­ser også.

8 år

The­odor Ka­tor, Kris­tian­sand. Kjæ­re The­odor! Takk for en ko­se­lig fei­ring av deg på da­gen din 21.04! Du er unik, en god store­bror og vi er su­per glad i deg! Hil­sen mam­ma & Ru­ne, Stel­la og lille­bror i ma­gen, Pap­pa & Tone og Fe­lix.

8 år

Isa­bel­le Ma­rie Dean, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer deg hjer­te­ligst med 8-års da­gen. Hå­per du får en flott dag sam­men med alle søsk­ne­ne dine. Hil­sen beste­mor, beste­far og tan­te Lin­da.

6 år

El­la Gjer­nes, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te lille­søs­ter som fyl­ler 6 år i dag 24. april. Du er vel­dig snill , søt og jeg els­ker deg. Gle­der meg til å fei­re burs­da­gen din . Hil­sen fra Store­søs­ter Oline.

5 år

Mons Døn­num Man­ger, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Mons Døn­num Man­ger som fyl­ler 5 år 25. april Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

5 år

Mie Sop­hia S. Rein­hardt­sen, Grimstad. Hipp hur­ra for vår kjæ­res­te skatt, Mie Sop­hia S. Rein­hardt­sen som fyl­ler 5 år 25. april. Så glad i deg, snup­pa vår! Bes­ta, bestis, on­kel Chris og tan­te Siv gra­tu­le­rer og gle­der seg til fest.

5 år

Oda Døn­num Man­ger, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Oda Døn­num Man­ger som fyl­ler 5 år 25. april Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

4 år

Atal Munir Ra­hi­mi, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Atal Munir Ra­hi­mi som fyl­ler 4 år 25. april Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.