Gull­ge­ne­ra­sjo­nen slo til i lands­fi­na­len i ÅM

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEINAR TANGSTAD, for Ag­der svømme­krets

Åg­ders 2001-år­gang im­po­ner­te i lands­fi­na­len i Års­klasse­mes­ter­ska­pet. Ma­le­ne Rype­støl og Den­nis Aat­ei­gen vant sam­men­lagt, mens Ole Ma­ri­us Rist Jen­sen ble num­mer tre.

Alle tre er på det nors­ke junior­lands­la­get og aspi­re­rer til en plass på la­get til junior EM og Ung­doms-ol. Varodd-jen­ta Ma­le­ne Rype­støl sat­te kon­kur­ren­te­ne full­sten­dig i skyg­gen med sei­er i fire av fem di­si­pli­ner. Hun star­tet opp med 400m fri på ster­ke 4.15,76 og var her 18,2 sek foran nes­te kon­kur­rent. Re­sul­ta­tet ga stev­nets høy­es­te po­eng­sum blant jen­te­ne med 770 po­eng.

Der­et­ter kom 200m rygg med 2.16,30 som var 7.8 sek foran nes­te ut­øver. På 200m bryst sat­te hun en flott pers med 2.35,38 men her var bryst­spe­sia­list Eva Kum­men fra Lam­bert­se­ter foran med ster­ke 2.30,22.

Ma­le­ne knal­let så til med 1.02,38 på 100m but­ter­fly og var her 2,8 sek foran toer, og en­de­lig sat­te hun Åm-re­kord på 200m med­ley med 2.15,83 og var like godt 7,0 sen­der foran Eva Kum­men som ble toer i øvel­sen og i sam­men­dra­get. Ma­le­nes sam­le­de po­eng­sum ble uhy­re ster­ke 3481 og hun var 473 po­eng foran Eva Kum­men.

Den­nis Aat­ei­gen fra Team SØR/KSA har helt si­den 2012 blitt toer i ÅM og da han den­ne gang kun­ne sti­ge helt til topps på sei­ers­pal­len var det en for­tjent og klar sei­er til Søg­ne-gut­ten. Han åp­net med å svøm­me 400m fri i en­som ma­jes­tet inn til flot­te 3.59,99 og var 6,1 sek foran And­re Gre­gus­son fra OI som var ven­tet å bli hans størs­te kon­kur­rent den­ne gan­gen ved si­den av Ole Ma­ri­us Rist Jen­sen, klubb­ka­me­rat i Team SØR/KSA – som vant fi­na­len i fjor og som tok bron­sen på dis­tan­se med 4.07,98.

Den­nis’ tid på 400m fri ga 691 po­eng som var høy­es­te po­eng­sum blant gut­te­ne i Års­klasse­mes­ter­ska­pet. Der­et­ter had­de Den­nis og And­re Gre­gus­son et «bik­kje­slags­mål » på 200m rygg som And­re vant med 2.01,61 mot Den­nis 2.02,36 og også her fulg­te Ole Ma­ri­us på tredje­plass med 2.09,48.

Ole Ma­ri­us vant 200 med­ley med 2.07,28 – 6/10 sek etter hans egen krets­re­kord, men Håvard svøm­te nes­ten over evne og kom inn 1,3 sek bak Ole Ma­ri­us og tok der­med søl­vet med så lite som 2 po­eng foran Ole Ma­ri­us. Den­nis på sin side ble her tre­er med 2.09,52 men kun­ne heve ar­me­ne over ho­det som klar sam­men­lagt­vin­ner med 115 po­eng med flot­te 3032 po­eng.

At ak­ku­rat Den­nis ble vin­ner etter fem år som toer i lands­fi­na­le­ne, var svært po­pu­lært. Og det var eks­tra gøy at Ole Ma­ri­us også kom på sei­ers­pal­len.

Lil­le­sand-gut­ten Ole Ei­nar Ue­land (14) sat­te pers i alle sine star­ter i mes­ter­ska­pet og tok en so­lid andre­plass sam­men­lagt etter fire me­dal­je­løp un­der­veis.

Han had­de 4.19,7 (2) på 400m fri men kun­ne ikke gjø­re noe med sam­men­lagt­vin­ner Jone Jønt­vedt fra Bry­ne som svøm­te på kjempe­ster­ke 4.04,02, et uhy­re sterkt re­sul­tat av en 14-åring.

Ole Ei­nar fulg­te opp med føl­gen­de me­dal­je­se­rie, 200m bryst 2.41,83 (3) 100m but­ter­fly 1.03,66 (2) og 200m med­ley 2.19,31. Gle­de­lig også at Far­sund-gut­ten Mar­tin Holte­berg fikk sjette­plass sam­men­lagt og po­eng­plass etter føl­gen­de be­ste­re­sul­ta­ter, 400m fri 4.27,72 (6) 100m but­ter­fly 1.06,43 (9) og 200m med­ley 2.22,80 (5).

FOTO: PRI­VAT

Den­nis Aat­ei­gen (i midt­en på bil­det til venst­re) vant sin års­klas­se i hel­gas lands­fi­na­le i ÅM i Levan­ger. Hans klubb­ka­me­rat i Team SØR/KSA, Ole Ma­ri­us Rist Jen­sen (t.h.), ble num­mer tre sam­men­lagt. Ma­le­ne Rype­støl fra Varodd på bil­det til høy­re vant su­ve­rent sin års­klas­se sam­men­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.