Gjør klar to par hans­ker fø

Rande­sunds mål­vakt Mar­tin Ni­el­sen (23) tror han får mye å gjø­re i cup­kam­pen mot Start ons­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

– Jeg reg­ner med å få litt å gjø­re for å si det sånn, men det gir jo mu­lig­he­ter til å vise seg litt fram. Jeg vil ikke slip­pe inn for mye mål, sier Ni­el­sen da­gen før Start gjes­ter Sukke­vann til cup­fest i førs­te run­de.

– Hva vil det si?

– Hva skal jeg si? Fem mål kan­skje, men jeg blir ir­ri­tert om det blir noe «pisse­mål» bak­over. Vi skal hvert fall sco­re mål. Tar vi le­del­sen kan mye skje. Da skal Start få det tøft. Det er mu­lig­he­ter for å slå Start. Vind­bjart har gjort det, sva­rer Ni­el­sen.

– Hold nul­len! Gjør du det de førs­te 20 se­kun­de­ne kan alt skje. Vi øns­ker gjer­ne Jerv el­ler Ro­sen­borg på be­søk i nes­te run­de, sky­ter Øystein Kon­rads­en inn, dag­lig le­der i klub­ben.

Mar­tin Ni­el­sen tror kan­skje han sli­ter ut keeper­hans­ke­ne fort.

– Det kom­mer til å gå varmt i hans­ke­ne. Du skal ikke se bort fra at jeg må byt­te til pau­se, sier han og ler.

Bo­nus

La­get slo ut Frøy­land i kva­li­ken og sik­ret seg sin førs­te Nm-kamp på 20 år. Da røyk la­get ut mot Flekke­fjord i førs­te run­de.

– Vi har ikke noe press. Alt lig­ger på Start. Vi er ba­re glad for å få den­ne bo­nu­sen. Det­te blir kam­pen i li­vet for fle­re av oss. Det er førs­te gang jeg spil­ler mot Start el­ler et sånt stor­lag. Det er en drøm på en måte, sier keepe­ren.

Start spil­te førs­te run­de i cu­pen for to år si­den også på Sukke­vann. Men den gan­gen var det mot Vigør. Start vant 5–0 og Kris- tof­fer Ajer sat­te fire av dem.

– Jeg gle­der meg eks­tremt mye. Det er ikke hver­dags­kost å få Start på be­søk på Sukke­vann. Det smel­ler litt eks­tra på tre­ning. Vi mer­ker det. Folk vi­ser seg fram og vil ha den start­plas­sen. Sånn skal det være, sier Ni­el­sen.

Mål­vak­ten ad­va­rer Start mot la­gets lan­ge inn­kast og «protein­fot­ball».

– His­to­risk

Dag­lig le­der Kon­rads­en og Rande­sund er kla­re for cup­fest.

– Det blir en his­to­risk dag. Så ab­so­lutt. Jeg tror alle gut­ta gle­der seg, sier Kon­rads­en.

Klub­ben tje­ner også sto­re pen­ger når Start kom­mer på be­søk til cup­kamp mot Rande­sund for førs­te gang.

– Det er hund­re til­skue­re til van­lig, så skal vi minst ti­dob­le det. Det er klart det er en øko­no­misk ge­vinst. Vi har ald­ri tatt inn­gangs­pen­ger, og vaf­fel­jer­net kom­mer til å gå varmt, lo­ver Kon­rads­en.

Litt eks­tra jobb blir det i for­kant av kam­pen, men det er ikke noe pro­blem.

– Det er ba­re moro å få være med på en slik opp­le­vel­se og opp­le­ve det­te en­ga­sje­men­tet. Er du gal, sier Kon­rads­en.

kap­tei­nen kom­mer Hjem

Starts kap­tein Si­mon Lar­sen voks­te opp som Rande­sund-spil­ler

Kam­pen vi­ses di­rek­te på våre nett­si­der kl.18.00

og var i klub­ben til han var 21 år. Nå skal han en­de­lig spil­le kamp på Sukke­vann igjen.

– Det blir gøy. Det er gøy for Rande­sund som har kom­met seg til cu­pens førs­te run­de. Det blir stas det­te, sier Lar­sen, som gle­der seg til å møte gam­le­klub­ben.

– Jeg har vært mye i Rande­sund og spilt med kom­pi­ser, selv om jeg ikke har spilt for RIL på man­ge, man­ge år. Det er sted jeg har brukt vel­dig man­ge ti­mer, så det blir moro å spil­le der.

Start hvi­ler Den­nis An­twi, mens tid­li­ge­re Rande­sund-spil­ler Hen­rik Byklum er med i trop­pen.

– Vi vil vel­dig gjer­ne langt i cu­pen og det er all­tid gøy å møte and­re lag du ikke spil­ler mot til van- lig. Det kom­mer også mye folk og jeg kjen­ner fle­re på Rande­sund, sier Lar­sen.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Mar­tin Ni­el­sen var­mer opp keeper­hans­ke­ne da­gen før da­gen. Ons­dag kveld kom­mer Start på be­søk.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Mar­tin Ni­el­sen og Øystein Kon­rads­en for­be­re­der seg til å få Start på be­søk ons­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.