– Førs­te gang vi må re­van­sje­re en sei­er

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Fløy slo Vind­bjart 4–3 i fjor som­mer, men mis­tet po­en­ge­ne grun­net «feil i pa­pi­re­ne». Ons­dag smel­ler de sam­men i cu­pen.

– Vi må dob­belt­sjek­ke at vi har alt un­der kon­troll. Vind­bjart vil sik­kert prø­ve alt de kan for å fin­ne noe og ta oss på. Det er førs­te gang vi må re­van­sje­re en sei­er, sier Mat­tias An­ders­son, Fløy-tre­ner før cup­kam­pen på øya klok­ka 18.00 ons­dag.

I au­gust vant Fløy 4–3 over Vind­bjart i en el­le­vill kamp. Men Fløy bruk­te Tor­jus Kyd­land som ikke var spille­be­ret­tig­het grun­net gule kort. Vind­bjart le­ver­te pro­test og fikk med­hold, tre po­eng og 3–0-sei­er. Det sat­te sto­re fø­lel­ser i sving.

– Vi har alt un­der kon­troll nå. Vi er vel­dig ten­te. Vi er på of­fen­si­ven selv om Vind­bjart spil­ler et hakk høy­ere. Det er et godt lag og vi er for­be­redt, sier An­ders­son.

– trig­ger oss

Vind­bjart står med en sei­er og ett tap i 2. di­vi­sjon. I 3. di­vi­sjon står Fløy med to av to sei­ere. Venn­dø­le­ne er klar for årets enes­te møte mot ri­va­le­ne fra øya.

– Det har blitt kas­tet ord fra den ene kan­ten til den and­re og full fyr i tel­tet i ti år. Vi har stort sett gått med he­vet hode ut og det­te trig­ger oss, sier Stei­nar Skeie, Vind­bjart-tre­ner.

De tå­ler å kal­le seg fa­vo­rit­ter før borte­mø­tet på Flekkerøy.

– Vi gle­der oss. Fløy har rig­ga seg godt opp for et opp­rykk, men vi tå­ler å si at vi er fa­vo­rit­ter. Vi har pla­nen klar og gle­der oss fælt, sier Stei­nar Skeie, Vind­bjart-tre­ner.

På Fl­øys nett­si­der er det blitt lagt ut et brev om for­hol­det mel­lom klub­be­ne med ano­nym av­sen­der.

– Det er for­så­vidt vel­skre­vet, så kan man spør­re seg noe om en del av inn­hol­det og at det er ano­nymt, men det er gøy, sier Skeie.

Beg­ge Jak­ter Bo­nus

De to tre­ner­ne sier beg­ge at de hå­per på mye folk. Beg­ge jak­ter også en bo­nus i and­re run­de – kan­skje å få hjemme­kamp mot Start i run­de to.

– De­fin­tivt hå­per vi å mar­ke­re oss i cu­pen i år også. Vi tar Fløy først, også vet vi at det lig­ger en bo­nus i and­re en­den, sier Skeie.

Vind­bjart har de to sis­te åre­ne slått Start og Jerv i cu­pen.

– Vi har sett len­ge fram til den­ne kam­pen. Så vil­le det be­tydd mye sports­lig og øko­no­misk å gå vi­de­re i cu­pen, sier An­ders­son.

Også i fjor møt­tes Fløy og Vind­bjart i cu­pen. Da vant venn­dø­le­ne på straf­fer.

Kam­pen kan du føl­ge på Fædre­lands­ven­nens nett­si­der.

LANDSVENNEN/AR­KIV FOTO: FÆDRE-

Fløy-tre­ner Mat­tias An­ders­son og Vind­bjart-tre­ner Stei­nar Skeie møtes til cup­fest på Flekkerøy ons­dag klok­ka 18.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.