Mads Marum vant to gull i junior-nm

Faedrelandsvennen - - SPORT - HE­LE­NE ABUSDAL, for Kris­tian­sand Bad­min­ton­klubb

Etter en skuf­fen­de sorti i kvart­fi­na­len i sing­le lør­dag, slo Mads Marum til­ba­ke søn­dag og vant like godt beg­ge doublek­a­te­go­ri­ene i junior-nm.

Mads var se­e­det til semi­fi­na­le i herre­sing­le, og var svært skuf­fet etter kvart­fi­nale­ta­pet mot Sande­fjords Ole Herman Im­set. Men han ris­tet skuf­fel­sen av seg og le­ver­te so­lid spill i bå­de herre­double og mixed double.

– Jeg var langt nede etter sing­le­ta­pet ja, men vel­dig for­nøyd med å vin­ne to gull, sier Mads.

I mixed double dan­net han for førs­te gang par med Emi­lie Ha­mang fra Bærum. Bærums­jen­ta plei­er ikke å spil­le mixed double, men ble nor­ges­mes­ter bå­de i dame­sing­le og dame­double, i til­legg til mixed double. Marum/ha­mang var på for­hånd en av out­si­der­ne i mixed­klas­sen, nett­opp for­di de ald­ri har spilt sam­men før. De var også use­e­det i tur­ne­rin­gen og al­le­re­de i and­re kamp slo de ut topp­se­e­de­de Christensen/im­set fra Frog­ner og Sande­fjord. I fi­na­len var de gans­ke su­ve­re­ne og vant 21-19, 21-15 mot To­bias Krøm­ke/al­da Jons­dottir (Sande­fjord).

Herre­double-klas­sen var på for­hånd for­ven­tet å bli vel­dig jevn mel­lom tre-fire par. Mads og mak­ker To­bias Krøm­ke fra Sande­fjord ga imid­ler­tid ikke fra seg et enes­te sett og kun­ne jub­le over fi­nale­sei­er 23-21, 21-19 mot Karl Øde­gård/jia­wen Shi fra Brodd.

Kris­tian­sand Bad­min­ton­klubb had­de fem del­ta­ke­re med i junior-nm som ble spilt i Hå­kons Hall på Lillehammer i for­bin­del­se med Ung­doms­le­ke­ne. Jo­nas Øst­has­sel (15) var i kvart­fi­na­len i herre­double med sin mak­ker Joa­chim Skjøn­haug fra Bygdø.

Der tap­te de mot nett­opp Mads Marum/to­bias Krøm­ke. Jo­nas tap­te en jevn kamp mot Jia­wen Shi (Brodd) i 1/8-del­sfi­na­len i sing­le. Jo­nas har tre år igjen i junior­klas­sen og det­te var mest av alt ver­di­full er­fa­ring for ung­gut­ten.

På jente­si­den del­tok Ma­rie Mørk (15), Thea Tøn­nes­sen (16) og Rik­ke Øst­has­sel (18). Mens Ma­rie var uhel­dig med trek­nin­gen og møt­te den su­ve­re­ne nor­ges­mes­te­ren Emi­lie Ha­mang i førs­te kamp, avan­ser­te bå­de Thea og Rik­ke til 1/8-del­sfi­na­ler i sing­le.

Thea Tøn­nes­sen og Ma­rie Mørk had­de også en vel­dig god 2. runde­kamp mot de se­ne­re ta­pen­de fi­na­lis­te­ne i dame­double. Det ble imid­ler­tid tap 16-21, 20-22 mot Vera El­ling­sen/ma­rie Christensen fra hhv. Ber­gen og Frog­ner.

Tre­ner Rik Her­mans opp­sum­me­rer hel­gens mes­ter­skap slik:

– Jeg er vel­dig stolt av det alle spil­ler­ne pres­te­rer i hel­gen og selv­føl­ge­lig er det eks­tra gøy og fullt for­tjent at Mads vin­ner to gull!

FOTO: RIK HER­MANS

Kris­tian­san­de­ren Mads Marum (18) med sine to gull­me­dal­jer i junior-nm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.