Vi kan rei­ne med Nrk 2

Faedrelandsvennen - - MENING - BE­RIT SVENSEN KRIS­TIAN­SAND

Det er jo fan­tas­tisk hva Nrk2 gjør for oss se­ere. Fra tid­lig mor­gen til nes­te mor­gen får vi se rein­flyt­ting mi­nutt for mi­nutt.

●● Nrk 2 kal­ler pro­gram­met norsk un­der­hold­ning og vi føl­ger Sa­ra­fa­mi­li­ens rein­flokk fra vin­ter­bei­te på Finn­marks­vid­da til som­mer­bei­te på Kvaløya i Finn­mark.

Hur­ra! Rik­tig­nok blir un­der­hold­nings­pro­gam­met av­brutt av Dags­nytt18, Torp og Urix den­ne kvel­den tirs­dag 25. april. Det er jo for galt. Hel­dig­vis va­rer ba­re dis­se de­batt­pro­gram­me­ne i vel tre ti­mer - før de fir­ben­te over­tar og gir oss et inn­blikk i, ja, reindrift.

At rein er in­ter­es­sant for de som dri­ver med reindrift skjøn­ner jeg vel­dig godt og selv­sagt er det svær in­ter­es­sant for meg å se at de/dy­re­ne/ frem­de­les har fire bein, et hode, og en ha­le som vif­ter og la­ger flo­ker på snø­kledd mark. Tja.

Jeg ser føl­gen­de sce­na­rio: Rein­re­dak­sjo­nen sit­ter og ler fra kl 06.00 til nes­te 06.00. Gle­des­tå­rer spret­ter fra øye­kro­ker og noen mum­ler at vi som tit­ter er noen idio­ter.

Regn med rein hy­ler de i lun­sjen. Lat­te­ren går over i noen ond­skaps­ful­le lat­ter­kram­per. Tja.

Hva gjør så en se­er med det­te? Skru­er av Nrk2 selv­sagt og hå­per at rei­nen snart fin­ner sitt som­mer­bei­te og gir oss fred. Og når som­mer­en sen­ker seg over det gans­ke land, så får vi rein­re­pri­se i inn­til tre må­ne­der.

Vi kan rei­ne med Nrk2 og rein. Re­pri­ser om som­mer­en kom­mer like tett som ma­krel­len her sør.

Tjo­hooo!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.