Fikk a-lags­de­bu­ten etter å ha im­po­nert på Start 2

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STE­NER­SEN

Både Mi­kael Ug­land og Hen­rik Byklum fikk prøve seg for a-la­get da Start vant 5-1 over Rande­sund i cu­pen ons­dag.

– Det fø­les godt, sier Hen­rik Byklum til Fædre­lands­ven­nen etter stor­sei­e­ren på Sukke­vann.

Førs­te run­de i cu­pen er ofte en are­na hvor vi først får fes­te be­kjent­skap med nye spil­le­re, som etter hvert vokser opp til å bli kjen­te og kjæ­re spil­le­re.

To­bias Chris­ten­sen fikk sitt inn­hopp for Vigør mot Start i 2015. I år var han i start­opp­stil­lin­gen for Start da Rande­sund ble slått 5–1.

Men Hen­rik Byklum (18) og Mi­kael Ug­land (17) har du kan­skje ikke hørt alt­for mye om. Ons­dag fikk de sine førs­te mi­nut­ter i of­fi­si­ell kamp for A-la­get til Start.

Mest spe­si­elt var det for Hen­rik Byklum, som har vokst opp i Rande­sund.

– Det er her jeg har til­brakt mest tid i mitt liv. Det var her jeg ble fot­ball­spil­ler. Jeg tak­ker den­ne klub­ben for alt de har gjort for meg. Så var det godt å få den of­fi­si­el­le de­bu­ten, sier Byklum, som fikk bloms­ter fra sin gam­le klubb etter kampen.

En som vir­ke­lig har im­po­nert i det sis­te er Mi­kael Ug­land. For Start 2 har han stor­spilt, og har fire mål fra de sis­te to kam­pe­ne for andre­la­get som har hatt en god se­song­start. I til­legg er han fast på U 17-lands­la­get som skal spil­le EM til som­mer­en.

– Det var dei­lig å de­bu­ten. Nå gjen­står det bare å få de­bu­ten i 1. di­vi­sjon, sier Ug­land til Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg har fått en ny rol­le i Start 2, som er mer bak spis­sen. Det har fun­gert bra.

Han er sam­men med Byklum og Philip Aukland blant hos­pi­tan­te­ne i Start som er fast in­ven­tar på A-la­gets tre­nin­ger.

– Det var dei­lig en­de­lig å slip­pe til, så jeg hå­per jeg kla­rer å slip­pe meg enda mer løs nå som de­bu­ten er unna­gjort, sier Ug­land.

Steinar Pedersen skul­le helst satt inn beg­ge to litt før i kampen, men me­ner kamp­bil­det krev­de and­re ty­per.

– Det var fint for dem å kom­me inn. Jeg had­de sett for meg at de skul­le spil­le litt mer.

FOTO: PÅL W. JØR­GEN­SEN

Mi­kael Ug­land og Hen­rik Byklum var strå­len­de for­nøyd etter at de­bu­ten på A-la­get var unna­gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.