Tønne­sen ut med ska­de

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Stor­ta­len­tet Kris­tof­fer Tønne­sen måt­te ut med ska­de før pau­se da Jerv spil­te 2-2 hjemme mot Levan­ger søn­dag.

– Det går bra. Det gjør litt vondt å gå på det nå, sa Tønne­sen til Fædre­lands­ven­nen kort etter kamp­slutt.

Det var spilt rett over halv­ti­men da jervs stor­ta­lent ble lig­gen­de nede etter en du­ell. Etter litt be­hand­ling prøv­de han å fort­set­te, men smer­te­ne ble for sto­re.

– Han set­ter ned fo­ten, så spar­ker jeg i fo­ten hans. Da får jeg en vrid­ning i an­ke­len, sier Tønne­sen.

– Jeg hå­per ikke det er noe al­vor­lig. Jeg sat­ser på å være klar til nes­te helg, sier han.

Ar­ne Sand­stø sier de førs­te mel­din­ge­ne rundt ska­den er usik­ker.

– Jeg er usik­ker på om det er vrid­ning el­ler smell. Det er usik­kert ennå, sier Jerv-tre­ner Sand­stø.

– Hva be­tyr det for dere å må ta ut Tønne­sen så tid­lig?

– Han er en god of­fen­siv spil­ler, men det er vans­ke­lig å si. To­bias Col­lett er en god fot­ball­spil­ler, men vi har ikke en na­tur­lig venstre­beint der, sier han.

For Jerv ble det til slutt nok en ned­tur. Med kvar­te­ret igjen sat­te To­bias Col­lett inn 2-1 på straf­fe, og trod­de da han had­de satt inn sei­ers­må­let.

Men med ti mi­nut­ter igjen ro­tet Jerv-for­sva­ret det til for seg selv, og Levan­ger kun­ne set­te inn 2-2. Glenn An­der­sen kun­ne ikke helt sva­re på hva som skjed­de ved Levan­gers and­re sco­ring.

– Godt spørs­mål. Det er én spiss mot fire for­svars­spil­le­re, sier Jerv-kap­tei­nen.

Jerv står nå med to po­eng fra de førs­te fem kam­pe­ne, og lig­ger sam­men med Kongs­vin­ger og El­ve­rum på bun­nen av ta­bel­len.

– Jeg er ikke be­kym­ret. Men vi må inn­se at vi per dags dato ikke er bed­re. Vi må job­be knall­hardt for å kom­me til­ba­ke til der vi skal være, sier Glenn An­der­sen.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Jervs Kris­tof­fer Tønne­sen klar­te ikke å fort­set­te da han fikk seg en smell i førs­te om­gang mot Levan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.