Tra­fikk­ulyk­ke i Iveland

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN MADS OMMUNDSEN TORBJØRN WITZØE

En 18 år gam­mel kvin­ne ble tirs­dag mor­gen fløy­et til syke­hus med luft­am­bu­lan­se etter en tra­fikk­ulyk­ke i Iveland.

Klok­ka 07.07 fikk po­li­ti­et mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på fyl­kes­vei 403 i krys­set ved Sol­berg­vei­en i Iveland.

– En bil har kjørt ut­for, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Det er ikke kjent om fø­re­ren som var ale­ne i bi­len, ble al­vor­lig ska­det. Hun for­klar­te på ste­det at hun ble blen­det av so­la sam­ti­dig som hun nøs.

Farts­gren­sen på ulyk­kes­ste­det er 80 km/t. Den unge bil­fø­re­ren har for­klart at hun holdt en ve­sent­lig la­ve­re fart.

Po­li­ti­et har ikke be­slag­lagt fø­rer­kor­tet hen­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.