Mar­cus Th­ra­ne?

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

• Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til ny­he­ter@fvn.no

FOTO: ÅSE HELÉN AASAN

Tra­ne på sjel­dent be­søk på et jor­de i Fins­land på ar­bei­der­da­gen 1. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.