To bi­ler front­kol­li­der­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● To bi­ler front­kol­li­der­te tirs­dag mor­gen på Åle­fjær­vei­en i Ven­ne­sla. – Fø­rer­ne av beg­ge bi­le­ne ble kjørt til lege­vakt for sjekk, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt. Fø­rer­ne frem­sto som let­te­re ska­det, mens bi­le­ne had­de fått sto­re ma­te­ri­el­le ska­der. Beg­ge bil­fø­rer­ne var menn. Det var ikke pas­sa­sje­rer i noen av bi­le­ne. Vei­en ble etter ulyk­ken stengt for all tra­fikk, men klok­ka 08.40 meld­te po­li­ti­et at ste­det var ryd­det og vei­en åp­net igjen. Det ble en del olje­søl som en føl­ge av kol­li­sjo­nen, og det ble skil­tet med fare for glatt vei­bane. Det ble ikke fore­tatt fø­rer­kort­be­slag.

JARLE R. MARTINSEN TORBJØRN WITZØE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.