Pu­tin tok imot Mer­kel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin sier at han og Ange­la Mer­kel snak­ket om gans­ke vans­ke­li­ge sa­ker un­der gårs­da­gens møte på Pu­tins land­sted i Sotsji.

Den tys­ke stats­mi­nis­te­ren har ikke vært i Russ­land si­den 2015, og møtet tol­kes som et tegn på at for­hol­det mel­lom Tysk­land og Russ­land er på bed­rin­gens vei. Sam­ta­le­ne drei­er seg blant an­net om kon­flik­te­ne i Ukrai­na og Sy­ria. Mer­kels rei­se til Russ­land ble plan­lagt etter at Pu­tin ba om «full nor­ma­li­se­ring» av for­hol­det mel­lom de to lan­de­ne da han møt­te Tysk­lands uten­riks­mi­nis­ter Sig­mar Gab­ri­el i mars.

Men kon­flik­ten i Ukrai­na gjør fort­satt for­hol­det vans­ke­lig, iføl­ge Mer­kels tals­mann Stef­fen Sei­bert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.