Gjelds­veks­ten sti­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Tolv­må­ne­ders­veks­ten i pub­li­kums in­nen­lands­ke brutto­gjeld var 5,3 pro­sent fram til ut­gan­gen av mars, opp fra 5,1 pro­sent må­ne­den før.

Kre­ditt­in­di­ka­to­ren (K2) fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) vi­ser at pub­li­kums in­nen­lands­ke brutto­gjeld var på 5.217 mil­li­ar­der kro­ner. Av det­te ut­gjor­de hus­hold­nin­ge­nes gjeld 3.110 mil­li­ar­der kro­ner

Tolv­må­ne­ders­veks­ten var 6,8 pro­sent, opp 6,6 pro­sent fra fe­bru­ar. De ikke-fi­nan­si­el­le fore­ta­ke­nes brutto­gjeld var 1.641 mil­li­ar­der kro­ner. Tolv­må­ne­ders­veks­ten var 2,4 pro­sent fram til ut­gan­gen av mars, opp fra 2,1 pro­sent må­ne­den før.

Kom­mune­for­valt­nin­gens gjeld ut­gjor­de 467 mil­li­ar­der kro­ner. Tolv­må­ne­ders­veks­ten var 6,2 pro­sent, ned 6,4 pro­sent fra fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.