Om hvor­for det gikk så bra

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Finn Ol­stad er en his­to­ri­ker som ser frem­over.

Kjær­lig­he­ten ser ut til å ha dår­li­ge kår blant svar­te i USA.

Vi som er hvi­te og le­ver i Nor­ge, vi kan knapt ane hvil­ket selv­hat svart hud kan av­sted­kom­me. Ame­ri­kans­ke

To­ni Mor­ri­son, som i 1993 fikk No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur, er en mes­ter­lig skild­rer av fe­no­me­net.

Som i man­ge av bø­ke­ne hen­nes, er ho­ved­per­sonen i den­ne en kvin­ne. Hun blir født med så svart hud at

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.