FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

Ing­rid Bren­na, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for den­ne flot­te dama som fyl­ler 90 år 03.05.17. Vi gra­tu­le­rer så mye til mam­ma, svi­ger­mor, beste­mor og olde­mor, med den sto­re da­gen. Hil­sen oss i Høl­len, på Hov­den og på Forus.

7 år

Eivind Le­an­der Da­le, Ev­je og Horn­nes. Hipp hur­ra for Eivind Le­an­der Da­le som ble 7 år på man­dag, 1. mai. Vi er su­per­gla­de i deg! Burs­dags­klem­mer fra store­søs­ter Lil­ly Emi­lie, mam­ma, pap­pa, beste­for­eld­re, onk­ler, tan­ter og fet­te­re.

4 år

Lud­vig Mjølund, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Lud­vig som blir 4 år i dag! Du er god som gull, og vi er kjempe­gla­de i deg! Mas­se klem­mer fra Olai, Os­car, mam­ma og pap­pa.

80 år

Ernst Mar­tin Mar­cus­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra til vår kjæ­re beste­far, pap­pa og svi­ger­far. Du er in­ter­es­sert, nys­gjer­rig og stolt av oss. Kunn­skaps­rik og mu­sikk­in­ter­es­sert. Vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra barn, barne­barn, svo­ge­re.

7 år

Thea Eline Sme­stad von Kirch­bach, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for bal­lettog hånd­ball­jen­ta Thea Eline som blir 7 år 3. mai. Du er ei flott jen­te som vi er vel­dig glad i. Man­ge klem­mer fra Oli­ver, Mat­hias, mam­ma og pap­pa.

3 år

Chris­ti­an Eriks­sen. Mor­mors flot­te prins Chris­ti­an i Ab­be­di­svin­gen i Oslo, fyl­ler 3 år i dag. Mor­mor gle­der seg til å fei­re med deg til hel­ga deg og da blir det pak­ker! Du er en her­lig gutt!

30 år

Lois Eng­s­trand, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 30-års­da­gen, ver­dens bes­te Lois! Du er et fan­tas­tisk men­nes­ke og en utro­lig venn,jeg er så glad for at du er nett­opp den du er! Hå­per da­gen blir alt du øns­ker. Klem fra Nata­lie & co:)

6 år

Ing­rid Land­ås Eike­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 6-års­da­gen, Ing­rid ! Vi øns­ker deg en kjempe­fin dag! Vi er vel­dig glad i deg. Stor klem fra beste­mor og beste­far. Og fra olde­mor i Tromsø.

11 år

Em­ma Fø­re­land, Kris­tian­sand. Kjæ­re gode, søte Em­ma! Gra­tu­le­rer så mye med 11-års­da­gen. Du er ei fan­tas­tisk jen­te som vi er så stolt av. Su­per­glad i deg. Man­ge burs­dags­klem­mer fra Ve­gard, Vil­de, mam­ma, pap­pa og mor­mor.

6 år

Andreas Eid­jord, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for gull­gut­ten Andreas som blir 6 år i dag! Vi er så glad i deg, og sy­nes du er helt topp! Man­ge hur­raklem­mer fra Jo­han­n­es, Ben­ja­min, mam­ma og pap­pa!

11 år

Gab­ri­el Korne­li Ham­mer­seth, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til su­per­gut­ten Gab­ri­el! Du er en god, kul og om­sorgs­full gutt – og ver­dens bes­te store­bror. Vi er så glad i deg. Klem fra Vil­mer, Ma­ja og pap­pa

6 år

Vic­to­ria Anas­ta­sia Osto­jic, Kris­tian­sand. De hjer­te­ligs­te gra­tu­la­sjo­ner til vår kjæ­re Vic­to­ria A. Osto­jic som blir 6 år i dag. Burs­dags­klem­mer fra Ca­mil­la, Kris­tof­fer, Alex­an­der, He­le­ne, mam­ma, pap­pa, Ko­se og res­ten av fa­mi­li­en.

10 år

Eivind Hom­dal-hansen, Kris­tian­sand. Hipp, hur­ra for Eivind som blir 10 år i dag! Du er en kjempe­flott gutt som vi er vel­dig glad i! Mam­ma, pap­pa, Ing­vild, Sind­re, "Lo­tus" og res­ten av fa­mi­li­en gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen!

6 år

Tellef San­nes Frigs­tad, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen kjæ­re Tellef. Du er en fan­tas­tisk per­son som vi er uen­de­lig gla­de i og stol­te av. Hå­per du får en su­per dag. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Ma­ria og To­bias.

10 år

Iben Eli­se Rol­lLund, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Iben som ble 10 år den 1. mai! Man­ge klem­mer fra mam­ma og store­søs­ter som er vel­dig gla­de i deg.

5 år

Isak Tan­ge­rud Sollie, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Isak Tan­ge­rud Sollie som fyl­ler 5 år 3. mai. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

8 år

Li­ve Wachendorf Berg,

Kris­tian­sand. Vår flot­te, flin­ke og snil­le lil­le Li­ve fyl­ler 8 år i dag, 3. mai. Mam­ma, pap­pa, Di­na og alle rundt deg er vel­dig glad i deg! Hå­per fei­rin­gen blir som du øns­ket!

5 år

Philipp Nor­man Roszin­ski, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Philipp Nor­man Roszin­ski som fyl­ler 5 år 3. mai. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.