10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. MAI 2007

●● Frykt for mob­bing gjør at ung­doms­skole­jen­ter du­sjer med tøy på. – Det er ube­ha­ge­lig å vise seg na­ken frem for 11 and­re jen­ter, sy­nes Li­se Lam­pe Fin­stad. Hun til­hø­rer det sto­re fler­tal­let av jen­ter i tien­de klas­se ved Fi­skå sko­le som nek­ter å du­sje uten klær. Det ide­el­le, sy­nes hun, er gym på slut­ten av da­gen. Da kan hun du­sje hjem­me. – Alle jen­te­ne her du­sjer iført bi­ki­ni el­ler un­der­tøy. År­sa­ken er frykt for ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer, sier gym­læ­rer Rag­ne Wal­de­land. Hun be­skri­ver fe­no­me­net som trist men vans­ke­lig å gjø­re noe med. – Unge men­nes­ker uset­tes for et vold­somt skjønn­hets­press, sier Elin Oved­al, le­der av for­eldre­ut­val­get ved sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.