Brann på tre­vare­be­drift

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Brann­ve­se­net ryk­ket tirs­dag kveld ut til brann på be­drif­ten Al­loc i Lyngdal.

Klok­ken 20.20 tirs­dag meld­te 110 Ag­der at det brant i en flissilo. Utryk­nings­le­der i Brann­ve­se­net Sør Lyngdal, Tallak Fla­ten, opp­lys­te til Fædre­lands­ven­nen at si­lo­en til- hø­rer tre­vare­be­drif­ten Al­loc, som pro­du­se­rer fi­nér­pla­ter og and­re byg­nings- og mø­bel­pla­ter.

– Det har vært en ulme­brann i en fritts­tå­en­de silo som inne­hol­der flis. Det er ikke åpne flam­mer, og ikke fare for per­son­ska­der. Brann­ve­se­net job­ber med å be­gren­se spred­nin­gen av bran­nen, opp­lys­te po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der.

FOTO: SIGBJØRN UTLAND

Brann­ve­se­net på ste­det der det brant tirs­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.