FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

El­len Bea­te Stalle­mo, Kristiansand. Vi øns­ker å gra­tu­le­re vår kjæ­re mam­ma, kone, svi­ger­mor, mor­mor og far­mor med 70-års da­gen. Vi er kjempe­gla­de i deg! Vi gle­der oss til å fei­re deg. Hil­sen mann, barn, svi­ger­søn­ner og barne­barn.

1 år

Er­le Fos­se­lieDa­len, Kristiansand. Hur­ra for sol­strå­len vår som fyl­ler 1 år i dag. Vi er kjem­pe glad i deg! Stor klem fra store­søs­ter Live, mam­ma og pap­pa

70 år

El­len Bea­te Stalle­mo, Kristiansand. Vi øns­ker å gra­tu­le­rer min kjæ­re søs­ter og vår gode tan­te El­len med 70 års da­gen 4.mai. Med de bes­te øns­ker og gra­tu­la­sjons­klem­mer fra In­ger med fa­mi­lie.

1 år

Olai Mjølund, Kristiansand. Hipp hur­ra for hjerte­knu­se­ren vår Olai som er

1 år i dag 4. mai! Vi er vel­dig glad i deg, og hå­per du får en strå­len­de dag! Mas­se klem­mer fra Lud­vig, Os­car, mam­ma og pap­pa.

67 år

Anh Huong, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen Anh Huong. Du er god å ha!

12 år

Eli­se Enges­land, Kristiansand. Vi vil gra­tu­le­re vår minste­jen­te, Eli­se, med 12-års­da­gen 4. mai. Vi er utro­lig stolt av deg og kjempe­glad i deg! Klem­mer fra Li­ne, Sa­ra, mam­ma og pap­pa.

9 år

Eli­se Hau­kom Birke­land, Kristiansand. Hipp hur­ra for ver­dens al­ler bes­te Eli­se! Du er blid, mor­som og su­per­god. Vi er utro­lig glad i deg og hå­per du får en gøy burs­dag. Klem fra Kris­tof­fer, mam­ma og pap­pa. Res­ten av fa­mi­li­en hil­ser også.

8 år

Ju­lie Bren­na, Kristiansand. En­de­lig er da­gen her da Ju­lie blir 8 år. Vi er så utro­lig glad i deg, jen­ta vår. Gle­der oss til å fei­re med deg. Mas­se klem­mer fra Andreas, mam­ma og pap­pa.

5 år

Karo­li­ne Kris­tof­fer­sen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen, glad­jen­ta vår! Kjempe­glad i deg! Klem­mer fra Mar­kus, mam­ma og pap­pa.

5 år

Je­sper Aa­ge­dalHan­sen, Kristiansand. Hipp hur­ra for Je­sper som fyl­ler 5 år i dag. Vi er så glad for at du har flyt­tet hit til Kr.sand. Du er en her­lig gutt, med mas­se om­sorg for lille­søs­ter. Stor klem fra mor­far, mor­mor og olde­mor.

5 år

Lot­ta Hå­ver­stad, Ive­land. Vår skjøn­ne og gode Lot­ta blir 5 år i dag! En­de­lig kom den sto­re da­gen! Du er ei tøy­se­te jen­te med man­ge gode his­to­ri­er og ide­er. Burs­dags­klem fra Ju­lie, So­fie, Ma­lin, mam­ma og pap­pa.

2 år

Ja­kob Høy­land, Kristiansand. Hipp hur­ra for Ja­kob, som fyl­ler 2 år i dag, tors­dag 4.mai. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.