Starts ny­kom­mer Da­ny N'gues­san om de­bu­ten: – Jeg tar de mi­nut­te­ne jeg får

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

Da­ny N’gues­san bruk­te sju mi­nut­ter på å sco­re sitt førs­te Start-mål. Men klar­te ikke helt å gle­de seg over det etter kam­pen.

– Jeg er vel­dig skuf­fet. Vi er det bes­te la­get, men alt kan skje i fot­bal­len, sier Da­ny N’gues­san.

Det er kun da­ger si­den han ble pre­sen­tert som Starts nye spiss. Med Lars-jør­gen Salve­sen og Las­se Si­gurdsen ute, er fransk­man­nen hen­tet inn for å gi Start bed­re bred­de på topp.

Snakk om å le­ve­re fra førs­te stund.

– VEL­DIG FINT

Sju mi­nut­ter etter at han kom inn for Erlend Seg­berg, fikk han pir­ket inn 2-2, som så ut til å bli slutt­re­sul­ta­tet før Mar­tin Bjørn­bak send­te hjemme­fan­sen til him­mels mi­nut­tet før slutt.

– Det er vel­dig fint å sco­re i sin førs­te kamp. Vi må ta med oss det po­si­ti­ve fra den­ne kam­pen, sier N’gues­san til Fædre­lands­ven­nen.

Nå fikk han en halv­time mot Glimt. Tro­lig van­ker det mer spille­tid frem­over. Fransk­man­nen var god den halv­ti­men han fikk, og vi­ser at han har po­ten­si­al til å bli en vik­tig brik­ke i Stei­nar Pe­der­sens mann­skap frem­over.

Spørs­må­let er bare hvor fort han kan kom­me i god nok fy­sisk form.

– HAR IKKE SPILT På LEN­GE

– For hver kamp jeg spil­ler blir jeg bed­re. Jeg har ikke spilt fot­ball på len­ge, så om jeg får 50, 40 el­ler 10 mi­nut­ter, det spil­ler ikke så mye rol­le. Jeg tar de mi­nut­te­ne jeg får, og ko­ser meg med å spil­le fot­ball, sier N’gues­san.

Stei­nar Pe­der­sen sier det var fint å få ny­sig­ne­rin­gen i gang.

– Det er kjempe­bra. Fint at både han og Ni­els sco­rer. Så er det fint og se at Da­ny og Den­nis kan spil-

le sam­men, sier Start-tre­ne­ren.

Hå­kon Op­dal var langt nede etter ta­pet mot Glimt, men lot seg im­po­ne­re av Starts nye spiss.

FÅR ROS

– Jeg sy­nes han var bra. Han hol­der bra på bal­len. Så vi­ser han at han er spiss som er på plass der han skal, sier Op­dal.

Men det hjalp så lite med sco­rin­ger fra Vort­ho­ren og N’gues­san. Start tok med seg null po­eng hjem fra nord. Nes­te mu­lig­het til å snu det er hjem­me mot Ull/ki­sa søndag.

Også det et topp­opp­gjør.

FOTO: NTB SCANPIX

Da­ny N’gues­san gjor­de sa­ke­ne sine bra da han kom inn etter ti­men spilt mot Bodø/glimt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.