– Kon­flik­ten lagt død i hel­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

– Det er jo en spe­si­ell si­tua­sjon, men jeg vil ikke ta kon­flik­ten med inn på lands­mø­tet. Den hø­rer hjem­me i Aust-ag­der.

Det sier stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg Godskesen til Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg er ikke lang­sint, og har lett for å skil­le sak og per­son. Kon­flik­ten blir fore­lø­pig lagt død i hel­gen, og jeg kom­mer ikke til å gjø­re noen krum­spring hvis ikke noen kom­mer med pro­vo­ka­sjo- ner mot meg, sier hun.

Blant de som har støt­tet Godskesen er nest­le­der i Aren­dal Frp, Andreas Arff. Han er nå er på sitt førs­te lands­møte, og er ved si­den av Mag­nus Stø Kit­tel­sen fra Ri­sør den enes­te fra «God­ske­sen­fløy­en»:

– Det har vært kre­ven­de ti­der. Men nå er det den na­sjo­na­le po­li­tik­ken som gjel­der, og det er den vi skal fo­ku­se­re på her. Det er in­gen tvil om at Frp har den bes­te po­li­tik­ken for lan­det, er hans kom­men­tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.