Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år

Odd Gaude­stad, Kris­tian­sand. Odd Gaude­stad fyl­ler 75 år 6. mai. Vi gra­tu­le­rer vår snil­le bes­te- og olde­far. All­tid hjelp­som og flink far og svi­ger­far, god og tro­fas­te ek­te­fel­le. Hil­sen fa­mi­li­en.

8 år

Ju­li­an Hen­rik­sen, Kris­tian­sand. hipp hipp hur­ra for gull gut­ten vår Ju­li­an som fyl­ler 8 år i mor­gen, 7. mai. Du er bare en her­lig gutt og vi er vel­dig glad i deg.

2 år

Vi­da Jå­bæk Sil­seth , Lyng­dal. Hipp hur­ra for gull­jen­ta vår Vi­da som blir 2 år i dag. Du er vår sol­strå­le. Love you :-) Vi gle­der oss til burs­dags­fei­ring i dag. Man­ge klem­mer fra mor, far, on­ka og res­ten av fa­mi­li­en.

70 år

An­ne Kris­ti­ne G. og Øy­vind Larsen, Song­da­len. Gra­tu­le­rer så mye med 70-års­da­gen til mam­ma 1. og pap­pa 7. mai! Vi set­ter kjempe­stor pris på dere, og er vel­dig glad i dere! Stor klem fra Ing­rid K. og Ei­nar, Da­ni­el, Mar­kus, Li­sa K. og Tho­mas Olai.

7 år

Mar­kus Ug­land, Song­da­len. Hipp hur­ra for Mar­kus. Gra­tu­le­rer mas­se med 7-års­da­gen. Hå­per du får en su­per fei­ring med fa­mi­lie og ven­ner. Klem­mer i fleng. Hil­sen fra Marthe, mam­ma og pap­pa.

1 år

Al­rik Heg­ger­nes Alve­stad, Kris­tian­sand. God­gut­ten til mam­ma og pap­pa blir 1 år på søn­dag! Du er ver­dens bes­te gutt med ver­dens bes­te smil. Vi er kjempe­glad i deg!

50 år

To­ve Lill Fri­berg Ve­støl, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer To­ve Lill med sin 50 års­dag Idag 6/5. Hå­per du får en fin fei­ring Idag. Mas­se klem­mer fra fa­mi­lie og ven­ner.

7 år

Se­bas­ti­an Krohn Pedersen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra! Gra­tu­le­rer med da­gen tøf­fin­gen vår Se­bas­ti­an! Du er en utro­lig god & mor­som gutt og vi er alle vel­dig glad i deg! Stor klem fra mam­ma, pap­pa, Se­ri­ne, far­mor, far­far og res­ten av fa­mi­li­en.

40 år

Lars Sand­vand Dah­len, Kris­tian­sand. Den po­pu­læ­re Meny-krem­me­ren på Ro­na, Lars Sand­vand Dah­len, fyl­ler 40 år søn­dag 7. mai. Først blant gra­tu­lan­te­ne står Oda og Andreas og kone-tone, mens res­ten av fa­mi­li­en ap­plau­de­rer heftig.

6 år

Ka­ja Aur­ora Eike­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den flot­te prin­ses­sa vår som blir 6 år idag! Stor klem fra Kas­per Au­gust, Ka­mil­le, mam­ma og pap­pa

15 år

Ida Ama­lie Osa­land, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Ida Ama­lie Osa­land som fyl­ler 15 år søn­dag 7. mai. Vi er så utro­lig stolt av deg, og du be­tyr alt for oss. Vi er kjem­pe glad i deg. Ty­ne klem­mer fra Ma­ria, Andreas, mam­ma og pap­pa.

6 år

Olai Haa­bes­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te gutt som blir 6 år 6. mai. Go­de Olai, vi er så glad i deg, og gle­der oss til burs­dags­fei­ring. Klem fra Ka­ja, Ak­sel, mam­ma og pap­pa.

9 år

Ida Rist, Kris­tian­sand. 3 sto­re HUR­RA HUR­RA HUR­RA for den­ne fan­tas­tis­ke turn­jen­ta som fyl­te 9 år på tirs­dag! Vi gle­der oss til å fei­re deg i mor­gen, Ida. Hil­sen fra alle oss som er så uen­de­lig glad i deg.

6 år

So­fia Ma­ria Jen­sen Bjor­vand, Kris­tian­sand. Jip­pi!! I dag blir den­ne skjøn­ne jen­ta 6 år! Du er fan­tas­tisk snill og god, og ver­dens bes­te store­søs­ter! We love you! Hauge­vis av hur­ra­er fra pap­pa Scott, mam­ma Mia og lille­søs­ter Sa­ra Loui­se!

8 år

Kris­tof­fer J. Hau­gen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for go' gut­ten vår Kris­tof­fer J. Hau­gen som fyl­ler 8 år i mor­gen 7.mai. Du er en liv­lig gutt som sprer rundt deg med mye gle­de. Vi er hel­di­ge som har deg. Klem­mer fra pap­pa, mam­ma og Ju­lie.

4 år

Lin­nea Gro­støl Larsen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen. Du er ver­dens bes­te dat­ter, og vi er uen­de­lig glad i deg og stolt av deg, sol­strå­len vår. Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, mom­mo, beste­for­eld­re, og øv­rig fa­mi­lie.

8 år

The­odor Schaa­thun, Kris­tian­sand. Vår gle­des­spre­der og go­de gutt fyl­ler 8 år 7. mai. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Burs­dags­klem­mer fra pap­pa, mam­ma, lille­søs­ter og hele fa­mi­li­en.

4 år

Filip­pa Myd­land Tho­mas­sen, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Filip­pa Myd­land Tho­mas­sen som fyl­ler 4 år 6.mai. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

8 år

Ma­ri­el­le Kjær, Søg­ne. Gra­tu­le­rer med 8-års­da­gen i dag vår kjæ­re skjøn­ne go­jen­te Ma­ri­el­le! Vi gle­der oss til å fei­re deg sam­men med fa­mi­li­en! Stor varm burs­dags­klem fra far­mor og far­far i Dale­heia.

4 år

Olav Rist, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen, god­klum­pen vår! Vi gle­der oss til å fei­re deg i mor­gen. Klem­mer fra alle oss som er så in­der­lig glad i deg!

8 år

Da­ni­el El­va­tun Da­le, Song­da­len. Hipp hipp hur­ra for deg vår kjæ­re gle­des­spre­der, Da­ni­el, som fyl­ler 8 år idag. Vi er kjempe­glad i deg! Masse­vis av klem­mer fra Mat­hias, Ben­ja­min, mam­ma & pap­pa.

4 år

Even Rist, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen, god­klum­pen vår! Vi gle­der oss til å fei­re deg i mor­gen. Klem­mer fra alle oss som er så in­der­lig glad i deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.