10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. MAI 2007

●● I sin førs­te konkurranse på tre og et halvt år sus­te kvin­dø­len Lud­vig Huns­bedt inn til sølv i gårs­da­gens Em-run­de i ral­ly­cross. – Jeg har nes­ten ikke ord for hvor stort det­te er, sier en rørt Lud­vig Huns­bedt til Fædre­lands­ven­nen. I går par­ker­te han hele euro­pae­li­ten med ett unn­tak da det gjaldt som mest. Bare re­gje­ren­de europa­mes­ter Lars Lars­son ble for kjapp for for­ret­nings­man­nen fra Kvi­nes­dal. – Jeg had­de som mål å nå B-fi­na­len. Først etter fem, seks løp skul­le jeg være med på å slåss om en plass i A-fi­na­len, sier Huns­bedt. Kon­kur­ren­te­ne var minst like sjok­kert. De mest op­ti­mis­tis­ke had­de ved­det på at han vil­le nå A-fi­na­len etter tre løp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.