50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. MAI 1967

●● – Vi skal ikke være red­de for å bru­ke opp­lys­ning for å be­kjem­pe den «rus­gift-bøl­gen» som skyl­ler inn over vårt land. Svens­ke­ne sat­te i gang en opp­lys­nings­kam­pan­je i fjern­sy­net, og en un­der­sø­kel­se vis­te at det i ti­de­ne etter kam­pan­jen ikke var noen øk­ning i mis­bruk av rus­gif­ter når folk fikk vite hvor­dan de vir­ker, sa helse­di­rek­tør Karl Evang tors­dag i Uni­ver­si­te­tets Aula. Han pek­te på at bru­ken av mari­jua­na er en mote­bøl­ge. Bru­ken av gift­stof­fet am­fe­ta­min, som i stor grad ble be­nyt­tet av nors­ke mot­stands­folk un­der kri­gen, gikk sterkt ned i åre­ne etter fri­gjø­rin­gen som føl­ge av en in­tens opp­lys­nings­kam­pan­je hos le­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.