Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva slags syns­feil kal­les også my­opi?

2. Hva he­ter mo­ren til skue­spil­ler og mo­dell Isa­bel­la Ros­sel­li­ni?

3. Hva het Odins to ko­ner?

4. Hva het for­eld­re­ne til skue­spil­le­ren Toralv Maur­stad?

5. I hvil­ket land lig­ger Bra­tis­la­va?

6. Hva he­ter Euro­pas lengs­te slede­hund­løp som ar­ran­ge­res i Nor­ge?

7. I hvil­ken for­sam­ling ble Ai­li Ke­ski­ta­lo førs­te gang valgt til pre­si­dent i 2005, og igjen i 2013?

8. Hvor man­ge kjen­te må­ner har Mer­kur?

9. Hvil­ken fransk for­fat­ter er over­satt til ny­norsk i bø­ke­ne ”Lyk­ka er ein sjel­dan fugl” og ”Sa­man er ein mind­re alei­ne”?

10. Hva he­ter den is­lands­ke fot­ball­spil­le­ren som spil­te for Vå­ler­en­ga og ble topp­skå­rer i 2014-se­son­gen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.