Søg­ne-drapet

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● 14 år gam­le Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen ble meldt sav­net fre­dag

28. au­gust 2015.

● Da­gen etter ble hun fun­net død i Søg­ne-elva.

● Po­li­ti­et opp­lys­te da at det ikke var grunn til å mis­ten­ke at noe kri­mi­nelt had­de skjedd.

● Tors­dag 10. sep­tem­ber erkjente en 14 år gam­mel gutt å ha tatt li­vet hen­nes.

● De to ung­dom­me­ne til­hør­te sam­me om­gangs­krets.

● Si­den gut­ten var un­der kri­mi­nell lav­al­der, ble han over­ført til barne­ver­net. De har om­sor­gen for gut­ten. Men nå har ting­ret­ten opp­he­vet tvangs­plas­se­rin­gen av ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.