FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Har­ry Bor­ge Helle­land, Byg­land. Hipp hur­ra for Har­ry B. Helle­land som fyl­ler 80 år 8. mai! Hil­sen Jen­ny, barn, svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn.

6 år

Ola Sang­vik, Kristiansand. Hipp hur­ra for vår smi­len­de, gode Ola som er 6 år i dag! Vi er kjem­pe gla­de I deg! Klem fra Mik­kel, mam­ma og pap­pa. (Og Kjell­vis..mjau)

50 år

Mar­tin Ei­det, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer så mas­se med 50-års­da­gen. Hå­per du får en strå­len­de dag. Hil­sen fra slek­ta.

6 år

Mat­hil­de Tverr­li

Lervik, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen og hipp hur­ra for skjøn­ne, tøf­fe og mor­som­me Mat­hil­de som er 6 år i dag! Du er SU­PER! Vi er vel­dig glad i deg:) Burs­dags­klem fra Lud­vig, Her­man, mam­ma og pap­pa.

13 år

Kris­tof­fer Tor­ger­sen, Songdalen. Hipp hipp hur­ra for Kris­tof­fer som fyl­ler 13 år i dag. Tenk ten­åring har du blitt. Du er en snill og god gutt. Burs­dags­klem fra mam­ma, Kim, Lin­nea og res­ten av fa­mi­li­en.

5 år

Jen­ny Fred­rik­sen, Kristiansand. Vår gode Jen­ny fyl­ler 5 år og en­de­lig har jen­ta med "gull­hjer­te" burs­dag. Hver dag med deg er en fest, men vi skal fei­re deg litt eks­tra i dag. Klem­mer fra Je­sper, Ju­lie og res­ten av fa­mi­li­en din.

11 år

Tho­mas Rød­land Kristensen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 11-års­da­gen til ver­dens snil­les­te, ku­les­te og bes­te store­bror Tho­mas! Hå­per du får en topp dag og fei­ring. Vel­dig glad i deg! Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Ma­ri­us.

4 år

Las­se Em­rik Sei­len, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for Las­se gutt som fyl­ler 4 år i dag. Du er gøy­al, mor­som og flott gutt, med mas­se ener­gi. Vi er vel­dig glad i deg. Burs­dags­klem­mer fra mor­far, beste­mor, tan­te Marthe, on­kel Mar­tin.

9 år

Em­ma Ja­kob­sen

Mo­laug, Kristiansand. Hipp hur­ra for sol­strå­len vår Em­ma som fyl­ler 9 år i dag! Du er ei her­lig og om­sorgs­full jen­te som vi er vel­dig glad i! Klem fra Ni­co­lay, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

4 år

Las­se Em­rik Sei­len, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens bes­te lille­bror / Las­se gutt. Du er best - ha en su­per­du­per burs­dag. Hil­sen Lille­søs­ter Re­gi­ne og mam­ma.

8 år

Ru­ben Valand, Kristiansand.

8 år 8. mai! HIPP HUR­RA for ver­dens bes­te Ru­ben! Sjø­en er li­vet for deg, ro og fiske er topp. Stor klem fra dine be­und­re­re "mar­mor" og beste­far som er glad i deg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.