FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10 år

Lot­te Axel­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den spre­ke, smar­te og sprud­len­de jen­ta vår. Vi er uen­de­lig glad i deg! Du er best! Kjempe­kos fra Pia, Rik­ke, pap­pa og mam­ma

6 år

Sind­re Jaabæk, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til sjar­mø­ren Sind­re Jaabæk som ble 6 år 7. mai. Bes­ta i Søg­ne gra­tu­le­rer og tak­ker for flott sel­skap.

6 år

Ida Næs­heim, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Ida Næs­heim som fyl­ler 6 år 26. mai. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

5 år

Ada Bar­ken, Kris­tian­sand. Tors­dag 20. april ble vår skjøn­ne Ada en­de­lig 5 år. Med hu­mo­ris­tis­ke fra­ser og glimt i øyet gjør du hver­da­gen spen­nen­de og full av gle­de. Vi er så glad i deg! Klem fra In­di, mam­ma og pap­pa.

4 år

Cas­per Wal­de­land Kims­ås, . Cas­per på Sand­nes blir 4 år 10. mai. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen beste­ven­nen vår. Man­ge klem­mer fra bes­ta og gjen­gen.

3 år

Da­ni­el Ted­nes Mor­ten­sen , Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for vår al­les fine gutt Da­ni­el, fra Kvar­stein, som er 3 år i dag. Du er en skik­ke­lig blid og lur gutt, en mor­gen­fugl med høyt ak­ti­vi­tets­nivå. Mom­mo og beste­far hil­ser og gra­tu­le­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.