Tri­umf med tre tu­sen­de­lers mar­gin

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED­RIK ÅGEDAL, ral­ly­cross-fø­rer

Det måt­te mål­foto til for å sik­re meg den best ten­ke­li­ge star­ten på årets NM i ral­ly­cross.

I hel­gen var det den førs­te av seks NM run­der i ral­ly­cross. Den­ne fant sted på Gar­der­moen mo­tor­park. Det var vel­dig bra opp­møte med over 100 bi­ler til start. I min klas­se, som er su­per­na­sjo­nal klas­se 3 med bi­ler inn­til 2,4 li­ter, var vi over 30 star­ten­de.

Lø­pet ble kjørt over to da­ger, lør­dag og søn­dag. Lør­dag var det inn­le­den­de om­gan­ger. I førs­te om­gang kjør­te jeg inn til nest bes­te tid, og tem­po­et var på plass. I and­re om­gang kjør­te jeg inn til bes­te tid. I tred­je om­gang ble det nest bes­te tid, og det sam­me skjed­de i fjer­de om­gang.

Etter inn­le­den­de om­gan­ger lå vi to­talt på andre­plass og var kla­re for A-fi­na­le. I fi­na­len ble det tett. Jeg klar­te å kom­me meg først ut av førs­te sving. Res­ten av fi­na­len kjør­te jeg i tet og had­de rime- lig god luke til neste­mann. I den sis­te run­den måt­te jeg inn­om al­ter­na­tivspo­ret, og gjor­de en li­ten feil her som re­sul­ter­te i at jeg kom ut som num­mer to, bak den størs­te kon­kur­ren­ten, Ro­bin Slåtte­kjær.

Inn i nest sis­te sving før mål smatt jeg på inn­si­den av Slåtte­kjær og vi var side om side nes­ten en halv run­de før vi krys­set mål­stre­ken. Det ble photo fi­nish, men jeg krys­set mål­stre­ken først, bare tre tu­sen­de­ler skil­te oss.

Det har vært en helt rå start på se­son­gen. Nå leder vi NM i både ral­ly­cross og bakke­løp. Vi ser vel­dig fram til nes­te Nm-run­de ral­ly­cross som er i Vike­dal om en li­ten må­ned.

FOTO: RU­NE JOHANNESEN

Fred­rik Ågedal (21 år, i midt­en) fra NMK Kons­mo blir dyn­ket i sprud­le­vann Ro­bin Slåtte­kjær (t.v.) og Hen­ning Gran etter hel­gas sei­er i NM­run­den på Gar­der­moen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.