FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7 år

Lin­nea Gurs­li , Kris­tian­sand. I dag fyl­ler den­ne sol­strå­len 7 år. Du er ei god og snill jen­te som sprer mas­se gle­de. Vi er kjem­pe glad i deg. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Mas­se klem­mer fra pap­pa og din lille­søs­ter Elina.

7 år

Ben­ja­min Fred­rik Tam­bi­ni, Kris­tian­sand. Hur­ra for Ben­ja­min som fyl­ler 7 år i dag. Du er all­tid ko­se­lig og blid når vi er sam­men. Tri­ves og ko­ser deg på sko­len. Burs­dags klem­mer fra Se­bas­ti­an, Chris­ti­an og stol­te beste­for­eld­re.

7 år

Ul­rik Gustaf­son, Lil­le­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen vår god og snil­le Ul­rik. Man­ge klem­mer fra Leah, mam­ma og pap­pa. Og voff voff fra Kom­pis.

6 år

Li­ne Kvam Us­land, Søg­ne. Hur­ra og gra­tu­le­rer med 6-års­da­gen den 15. mai. Vår flin­ke tur­jen­te, ski­jen­te og god­jen­te. Nå blir du også skole­jen­te. Vi er så glad i deg. Mas­se klem­mer fra hele fa­mi­li­en.

6 år

Al­bert Ber­ge Stavem, Kris­tian­sand. Man­dag 15 mai fyl­ler Al­bert 6 år! Mam­ma, pap­pa, Aur­ora og Ali­da gra­tu­le­rer deg så mas­se med den sto­re da­gen! Du er en skik­ke­lig god gutt og vi er kjem­pe glad i deg. Tu­sen nuss og klem­mer!

5 år

So­fie Nguy­en Phuong Nhi, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer vår ny­de­li­ge prin­ses­se So­fie med 5-års­da­gen 15.mai. Du er ei kjempe­flink god og vak­ker jen­te som vi alle glad i. Stor burs­dags­klem til ko­se­ligste­jen­te fra pap­pa, mam­ma, mor­far og store­søst­re.

1 år

Sond­re Bøhn Da­ni­el­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Sond­re som fyl­ler 1 år 15. mai. Du er en stor sjar­mør og du sprer så mas­se gle­de til oss. Vi er kjem­pe glad i deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.