FLORØ – START 1– 4. Ni­gel Reo-co­ker kom inn i slutt­mi­nut­te­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT -

5 Hå­konB­le mid­dels sper­ret Op­dal av­le­ve­rin­ger­på 1-0-må­let. med Noen beina.El­lers trygg.God red­ning på stil­lin­gen 1-1. 5 Ei­rik Ål­reit­mer Wich­neof­te kamp opp fra på Wich­ne.si­den sin Kom-og har død­bal­ler­grei kon­troll– kom­mer hjem­over.ned med Sva­ke «snø på» min. og er keeper­mat. Ut etter 72 5 Si­mon Slått Lar­seni du­el­len før 1-0, men pas­ning vin­ner­til Kristjans­son­stort sett de før and­re.1-0. GjørFin job­ben sin. 5 TapioI lik­het Hei­kil­lä­med Lar­sen gjør han ger og det trygg han med­skal. Flere­ball. fine tak­lin5 Hen­rik Me­get Rob­stad­god kamp. Kom­mer hvert som eneste­et eks­press­to­gan­grep. En skum­me­li nes­ten feil­pas­ning. 6 Da­ni­el Han Aa­se­er varm i drak­ta og gjør ting bra også på na­tur­gress. Krea­tiv og fle­re gode pas­nin­ger. Død­bal­le­ne er det rom for å for­bed­re. 5 Erlend Seg­berg

Trygg med ball og gjør Rob­stad/børuf­sen gode ved å ba­lan­se­re for dem, samt set­te dem opp i man­ge fine po­si­sjo­ner. Klok spil­ler med fin stig­ning. Gud­mun­dur Kristjans­son 6 Ny­de­lig as­sist før 1-1. Vin­ner man­ge bal­ler de­fen­sivt og frem­over blir han bare bed­re og bed­re. Spil­ler med stor trygg­het. Es­pen Børuf­sen 8 Ka­non­kamp. Ska­per mye og slår man­ge inn­legg, kon­stant trus­sel. To nye mål og på det and­re var han like gif­tig som en ko­bras­lan­ge. Ni­els Vort­ho­ren 4 Ne­der­len­de­ren sli­ter i du­el­le­ne mot ver­te­nes høye stop­pe­re. Vin­ner rik­tig­nok noen, men ikke på ni­vå­et han har vist tid­li­ge­re. Kom ikke til noen sto­re sjan­ser. Den­nis An­twi 5

Sni­ker til seg en sco­ring ved å være vå­ken på 2-1. El­lers noen gode løp, men som van­lig blomst­rer han ikke i kam­pe­ne hvor mot­stan­der­ne lig­ger lavt. Ut etter 64. Inn­byt­te­re:

● Abu­ba­kar Ibra­him Ali­yu: Inn i 64. for An­twi. For kort tid til å bli vur­dert. Men gjør et me­get po­si­tivt inn­hopp i de­bu­ten. Le­ken sco­ring.

● Jens Kris­ti­an Skog­mo: Inn i 72. for Wich­ne. For kort tid til å bli vur­dert. ● Ni­gel Reo-co­ker: Inn i 85 for Kristjans­son. For kort tid til å bli vur­dert i de­bu­ten.

Vur­dert av Herman Folvik

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.