– Nå har vi gjort vår del

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Start hå­per på folke­fest da­gen før da­gen, etter en se­rie­start det luk­ter svidd av.

Må­let til klubben er å ryk­ke opp igjen til eli­ten, og det er de på vei mot etter syv kam­per. Kun Ran­heim er foran på ta­bel­len med sine 17 po­eng. Start, Bodø/glimt og Sand­nes Ulf har 16 po­eng.

– Det er bare å hen­ge på. Vik­tig kamp på tirs­dag, er alt tre­ner Stei­nar Pe­der­sen vil si om ta­bell­si­tua­sjo­nen fore­lø­pig.

Tirs­dag, selv­es­te 16. mai, kom­mer Sand­nes Ulf til Sør Are­na i det som blir en topp­kamp.

– Den blir vik­tig. Jeg gle­der meg. Det be­tyr mye å vin­ne den når vi skal gå i tog da­gen etter. Jeg har vært med å gå i tog etter tap, og det er ikke så stas, sier Es­pen Børuf­sen, to­måls­sco­rer i Florø.

Med sei­er der vil Start vir­ke­lig be­fes­te seg helt i top­pen – mens med tap kan ting snu, og de må tet­te en luke.

– Jeg hå­per det blir skik­ke­lig fest på tirs­dag. Nå har vi gjort vår del, så nå får ad­mi­ni­stra­sjo­nen gjø­re sin del. De må på jobb nå, sier Hen­rik Rob­stad i ret­ning Even Øgrey Brands­dal, Start-di­rek­tør og co.

Ven­stre­back­en me­ner sør­len­din­gen er i rute.

– Vi er der vi skal være. Det er man­ge som pres­te­rer bra og ting fun­ge­rer. Vi er i rute, sier Rob­stad.

Sand­nes Ulf kom­mer nok til Kris­tian­sand ful­le av selv­til­lit etter å ha knust Bodø/glimt 3–0 lør­dag kveld.

– Det er bra at vi får en topp­kamp. Det be­tyr mye for de som skal kom­me og se. Det er gøy med de kam­pe­ne, sier Es­pen Børuf­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.