FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Del­ta­ger­ne på Cow­orx’ førs­te run­de med Star­tup Stu­dio

● Ea­syzign, NFC tag (di­gi­ta­le skilt)

● im­ple­men­te­ring av «in­ter­net of things apps»

● DIGFO, di­gi­tal etter­forsk­ning og sik­ker­het

● Miah De­sign, skred­der­syd­de ute­pu­ter med norsk de­sign, og som tå­ler regn og sol

● An­d­roid-app for slekts­forsk­ning (Kin­smap)

● Re­pay­me (flokk­s­hop), sys­tem for di­gi­tal

André Tor­kild­sen,

shop­ping

● Pa­per­cut Me­dia AS, Min­havn.no, for ad­mi­ni­stra­sjon i sky­en

● Ru­de AS, di­gi­ta­le skilt­løs­nin­ger med mål­ret­te­de re­klame­bud­skap

● Ban­jara AS, Pen­guinup, app for taxi- og trans­port­de­ling

● Swat­land Trans­la­tion, fag­over­set­tel­se og hub for do­ku­men­ta­sjons­ar­beid

Ta­ha­ni Ber­ge,

Geir André Strøms­vold,

Ing­vild Sol­dal,

Ha­rald Unan­der,

Mar­kus Sti­sen,

Chris­ten Her­man­sen,

Rune Sol­berg,

Vaibhav Bhuto­ria,

Han­ne Swat­land,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.