Vw-kon­ser­net går så det su­ser

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Etter et pro­blem­fylt fjor­år med den mye om­tal­te die­s­el­s­kan­da­len, går Vol­ks­wa­gen-kon­ser­net så det su­ser i 2017. Kutt i kost­na­der og høyt bil­salg blir gitt en stor del av æren for at Vol­ks­wa­gen nå har lagt fram et re­sul­tat for førs­te kvar­tal 2017 som lig­ger 40 pro­sent over sam­me pe­rio­de i fjor, skri­ver nett­ste­det broom.no. 4,37 mil­li­ar­der euro, el­ler drøyt 40 mil­li­ar­der kro­ner, end­te det på. Vw-kon­ser­net inne­hol­der en rek­ke mer­ker. Av dis­se le­ver­te både Por­sche, Sko­da og Seat bed­re re­sul­ta­ter enn året før. Por­sche er ikke noe stort vo­lu­mer­ke i VWkon­ser­net men kan vise til en utro­lig sterk inn­tje­ning som i føl­ge broom.no skal lig­ge like un­der 20 pro­sent.

FOTO: TOR MJAALAND

Por­sche e le­ve­rer sterk inn­tje­ning. Her en Por­sche Ma­can S.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.