Ut­slip­pe­ne gikk opp i april

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for alle første­gangs­re­gist­rer­te per­son­bi­ler i april var 93 g/km, det er det sam­me som i april 2016. I april ble gjen­nom­snitt­lig CO2ut­slipp for nye per­son­bi­ler med ben­sin­mo­tor 100 g/km, mens det for die­sel­drev­ne per­son­bi­ler ble 127 g/km. Gjen­nom­snitt­lig ut­slipp for alle per­son­bi­ler etter årets fire førs­te må­ne­der er 87 g/km. 6 g/km mind­re enn i 2016. En for­kla­ring på høy­ere ut­slipp i april er la­ve­re el­bi­lan­del enn i de fore­gå­en­de må­ne­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.