50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. MAI 1967

●● Flag­ge­ne ble heist mot en regn­tung og grå him­mel, Men Kris­tian­sand ble spart for de vars­le­de by­ger, helt til kvel­dens sis­te ar­ran­ge­ment var un­der av­vik­ling. Kald var da­gen, men den gla­de ju­bel fra fest­pyn­te­de barn kan var­me en fry­sen­de nord­mann lengst in­ne i sje­len. Det var vel den­ne sin­nets var­me som kom til å pre­ge­ge da­gen - i år som all­tid før. Vi kan nok være bla­ser­te, vi nord­menn, men vi smel­ter som is i vår­sol når korp­se­ne spil­ler opp til en re­vel­je en 17. mai­dags mor­gen og g gam­le og kjæ­re na­sjo­na­le me­lo­di­er klinn­ger over de røde tak. Vi fø­ler trang til å yte en drif­tig ko­mi­te en vel­for­tjent hon­nør. r. De små end­rin­ger som var gjort ble møtt t med gle­de av de tu­se­ner som del­tok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.