Russ mei­de ned match­vin­ne­ren

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSENSTEFFEN STENERSEN

Starts Den­nis An­twi ble re­gel­rett løpt ned av en russ på Sør Are­na like etter at han sco­ret sei­ers­må­let mot Sand­nes Ulf.

– Han traff meg godt, sier An­twi om epi­so­den der en russ sprang ut på ba­nen for å fei­re med Start-spis­sen etter 2-1 sco­rin­gen rett før slutt.

Det som an­ta­ke­lig skul­le være en bamse­klem, end­te i ste­det med en vold­som tak­ling bak­fra da rus­sen skled rett før han nåd­de Starts gha­ne­sis­ke spiss.

– Det skal ikke skje. En russ som var på vei ut av sta­dion ble glad da Den­nis sco­ret. Et­ter­på ang­ret han vel­dig. Han har fått klar be­skjed om at slikt ikke skal skje, sier ar­ran­ge­ments­an­svar­lig i Start, Roy Ema­nu­el­sen.

– Han var full av gle­de, og vi fei­ret sam­men. Så det er helt i or­den, sier An­twi, som la ar­men rundt sup­por­te­ren etter epi­so­den.

– Det var en vel­dig bra tak­ling, sier An­twi og ler.

Roy Ema­nu­el­sen tror og hå­per Start slip­per unna med bot etter epi­so­den.

– NFF blir ori­en­tert om det. Slik den­ne si­tua­sjo­nen ble hånd­tert tror vi ikke det får etter­spill, sier han.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER/NTB SCAN­PIX

Den­nis An­twi blir tak­let av en rødruss som an­gi­ve­lig skul­le fei­re sei­ers­må­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.