Sto i kø fra 02.45

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS N. SKOGEDAL

Han had­de stått i kø i over fire ti­mer da den om­døp­te Ex­pert-bu­tik­ken på Sør­lands­sen­te­ret åp­net klok­ka 7 i går tid­lig.

Da «start­skud­det» gikk var det Vi­et­phong Ton som først kom inn i bu­tik­ken.

– Jeg skul­le egent­lig ha en Play­sta­tion 4 slim, men de had­de ikke kom­met ennå, så da kjøp­te jeg en litt dy­re­re mo­dell, og en høyt­ta­ler.

– Hvor len­ge har du stått i kø?

– Si­den 02.45. Jeg trod­de det skul­le være fle­re som møt­te opp fak­tisk, men det var det ikke så tid­lig. Jeg er ak­ku­rat fer­dig med russe­tida, og har vært mye oppe da, så jeg treng­te ikke å snu døg­net noe sær- lig, sier han.

– Jeg er ute etter en Play­sta­tion 4, og søs­te­ra mi vil ha en Ip­hone 7, sier Tho­mas Da­vid Vi­hov­de.

Han og Linn Bir­git­te Li­hov­de var blant de rundt 200 som had­de møtt opp før dø­re­ne ble åp­net på Pow­er på Sør­lands­sen­te­ret. Bu­tik­ken had­de satt opp et kø­sys­tem med sper­rin­ger for å sik­re at alt gikk ro­lig for seg.

300 Play­sta­tion 4 til 1490 kro­ner og 500 Ip­hone 7 til 6777 kro­ner var blant til­bu­de­ne. Bu­tikk­sjef Bjørn Ter­je Om­holt var for­nøyd.

– Det er litt Black Fri­day­stem­ning, og det er all­tid gøy å lage ac­tion i byen. I dag har vi vel­dig gode åp­nings­til­bud, og for å unn­gå kaos slapp vi inn 50 styk­ker om gan­gen, sier han.

FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Vi­et­phong Ton var første­mann inn i bu­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.