Me­ner spon­sor­svikt skyl­des etter­nav­net

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– De er red­de for å stil­le seg bak Hav­naa-nav­net så len­ge han er syn­lig, sier Kai Ro­bin Hav­naa om sin on­kel Er­ling.

Bok­se­ren Kai Ro­bin Hav­naa (28) sli­ter på spon­sor­fron­ten. Han me­ner mye skyl­des at hans No­kas-døm­te on­kel Er­ling Hav­nå er med i støtte­ap­pa­ra­tet.

– Det er vans­ke­lig å få spon­so­rer på grunn av Er­ling. De er red­de for å stil­le seg bak Hav­naa-nav­net så len­ge han er syn­lig. Jeg har fått man­ge til­bake­mel­din­ger som går på at jeg er en fin fyr, men nav­net vil hen­ge ved meg for­di jeg har en on­kel som har sit­tet i feng­sel, sier Hav­naa til VG.

Han har vun­net 10 av 10 proff­kam­per, og har na­tur­lig nok vært i kon­takt med en rek- ke in­ter­es­ser­te spon­so­rer. Men de stil­ler krav om at den No­kas-døm­te on­ke­len fjer­nes fra team­et.

– Det kom­mer jeg ald­ri til å gå med på. Jeg byt­ter ald­ri ut on­kel Er­ling for pen­ger. Det er rik­tig for meg sports­lig å ha ham der, og da blir det sånn, sier Kai Ro­bin Hav­naa.

Fa­ren Mag­ne Hav­naa er til dags dato Nor­ges enes­te pro­fe­sjo­nel­le ver­dens­mes­ter i bok­sing på herre­si­den. Han sik­ret seg Wbo-bel­tet i crui­ser­vekt i 1990.

– Had­de jeg vært Kai Ro­bin, så had­de jeg kvit­tet meg med on­ke­len. Men jeg er glad for at han gir meg støt­ten. Kai Ro­bin er litt for ær­lig, og sån­ne folk blir som of­test ikke rike, ler 59 år gam­le Er­ling Hav­nå over­for VG.

FOTO: NTB SCANPIX

Kai Ro­bin Hav­naa nek­ter å fjer­ne on­ke­len Er­ling fra støtte­ap­pa­ra­tet sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.