Vi­pers-tre­ner­ne kå­ret til Nor­ges bes­te

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Tre­ner­duo­en til Vi­pers, Ken­neth Gab­ri­el­sen og Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen, blir gjort stas på.

Fre­dag for­mid­dag kom en rek­ke kå­rin­ger gjort av spil­ler­ne i Grun­dig­liga­en selv.

Vi­pers’ tre­ner­duo er av elite­se­rie­spil­ler­ne kå­ret til «årets tre­ner­team».

– Det er gøy. Jeg fikk den for to år si­den også. Det er gøy å få den igjen. Vi har et godt team, og det­te skal de­les med Kik­ki, men også fy­sisk tre­ner Ole Chris­ti­an Bjerkeseth Kris­ti­an­sen og det medi­sins­ke ap­pa­ra­tet. Og så har jen­te­ne selv­føl­ge­lig pres­tert. Det er en pris for hele gjen­gen. Det er utro­lig gøy, sier Gab­ri­el­sen.

– Det sy­nes jeg er vel­dig for­tjent. De job­ber knall­hardt hver dag og til­rette­leg­ger det de kan og for­be­re­der seg godt til alle kam­per. Det er vel­dig bra, sier Ka­ri Bratt­set, Vi­pers’ kap­tein og strek.

Selv er hun kå­ret til se­ri­ens bes- te linje­spil­ler gjen­nom å være på årets lag i Grun­dig­liga­en.

– Jeg sy­nes det er vel­dig stas å bli tatt ut der. Det er eks­tra gøy når det er spil­ler­ne som pluk­ker det ut. Det er vel­dig hyg­ge­lig, sier Bratt­set, enes­te Vi­pers-spil­ler på la­get.

– Ka­ri fort­set­ter ut­vik­lin­gen og det er vel­dig for­tjent. Sam­men med Ton­je Refs­nes har hun tatt kap­teins­rol­len og er en av de sto­re kul­tur­bæ­rer­ne i la­get vårt som har blitt vel­dig god. Skal du i kri­gen er Ka­ri den førs­te som står klar. Hun of­rer alt for la­get, sier Gab­ri­el­sen.

Årets lag ser slik ut: Ke­eper: Marie Sund­før Tøm­mer­bak­ke, Opp­sal

Høyre­kant: Li­ne Bjørn­sen, Glass­ver­ket

Høy­re bak­spil­ler og årets spil­ler: Aman­da Kurtovic, Lar­vik

Linje­spil­ler: Ka­ri Bratt­set, Vi­pers

Midt­re bak­spil­ler: Chris­ten­sen, Glass­ver­ket

Venst­re bak­spil­ler: He­le­ne Gik­stad Faus­ke, Stabæk Emi­lie

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.